application form

Shef Kontabiliteti

March 31st, 2017 / 00:00

Në emër të një nga klientët tanë, kompani lidere ne distribucion, po kërkojmë të punësojmë në Kosovë:

SHEF KONTABILITETI – PRISHTINË

 

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Pranimi per regjistrim I dokumentave te kontabilitetit.
 • Regjistrim të marketeve dhe depos, edhe ate regjistrimi, analizë e regjistrimit, përputhshmëria e evidences financiare dhe materiale të marketeve dhe depos.
 • Analizë e TVSH-së dhe përgatitje e deklaratës së TVSH-së
 • Përllogaritja dhe deklarimi I tatimit në fitim.
 • Plotësimi dhe dërgimi I formularëve në institucione shtetërore përkatëse.
 • Përputhshmëri të evidences analitike dhe sintetike.
 • Përgatitja e pasqyrave vjetore dhe dorëzimi në regjistrin qendror dhe ATK.
 • Përgatitja e llogaritjeve periodike për nevojat e brendshme.
 • Organizim të evidencës kompjuterike të operacioneve të kontabilitetit.
 • Përcjellje, përshtatshmëria dhe analiza e punës në kontabilitetin financiar e material.
 • Përcjellje e rregullave pozitive ligjore në fushën e operacioneve të kontabilitetit dhe zbatimin e tij.
 • Kryen obligime pune si anëtar në komisionin qendror për regjistrim.
 • Dhe punë tjera nga sfera punes financiar dhe materiale me kërkesë nga mbikqyrësi.

KËRKESA TE PROFILIT:

 • Shkollim i lartë – i preferuar fakulteti Ekonomik.
 • Eksperiencë pune minimum 5 vite, i preferuar drejtimi (kontabilitet) prej te cilave 2 vite ne pozitë udheheqese.
 • Analitik, I orentuar kah suksesi, optimizim të proceseve rrjedhëse, si dhe ndjenjë e lartë të ekonomizimit.
 • Njohje të shkëlqyer të programit punes.
 • Aftësi të forta organizimi, komunikimi dhe të jetë në gjendje të punoj me afat edhe nën presion.
 • Aftësi për zgjidhjen e problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese, të shkruara dhe gojore me qëllim të komunikimit sa më të lehtë me stafin si dhe sektoret tjera.