Άτομα που αναζητούν εργασία

Σύντομος οδηγός για τη διαδικασία εφαρμογής

Image ​

  • Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι πως θα πρέπει να στοχεέυετε στις θέσεις που σας ενδιαφέρουν. Να είστε επικεντρωμένοι και αναλυτικοί κατά την πραγματοποίηση αυτής της αναζήτησης. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη και να τις χρησιμοποιήσετε στα επόμενα βήματα.
  • Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η προετοιμασία του βιογραφικού σας σημειώματος. Λάβετε υπόψη ότι το βιογραφικό σας σημείωμα είναι "ζωντανό" υλικό και πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Έχετε υπόψη ότι η αρχική προβολή του βιογραφικού σας σημειώματος μπορεί να γίνει από τον υπολογιστή, αλλά και από τον άνθρωπο, οπότε το καθήκον σας είναι να κάνετε το βιογραφικό σας "ορατό" και στους δύο. Για να το κάνετε με σωστό τρόπο, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή της εργασίας και σύμφωνα με αυτήν, θα δώσετε πολύ απλές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητά σας.
  • Αν ο εργοδότης απαιτεί την συνοδευτική επιστολή στο βιογραφικό σας, τότε αφιερώστε το χρόνο σας για την προετοιμασία του, προσαρμοσμένη σε κάθε θέση. Το συνοδευτικό έγγραφο πρέπει να περιέχει πολύ απλές και ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα σας για τη συγκεκριμένη θέση.
  • Ανεβάστε το βιογραφικό σας.