Punëkërkues

Burimet e karrierës

Image

 

Gjej punë

Një Rezyme?

 • Një intervistë me rezyme që tregon aftësitë, eksperiencën dhe kualifikimin për punë.

Punë e përkohshme?

 • Punësimi i përkohshëm ofron mundësi për punonjës me aftësi të shumta, eksperiencë dhe të arsimuar.

Letra Shoqëruese

 • Tërhiq vëmendjen dhe trego pse ju jeni kandidati më i mirë për këtë punë duke shkruar një letër shoqëruese të mirë.  

Sa vlen ti?

 • A vlen ti në tregun e punës? Kërkim i avancuar do t'ju pozicionojë mirë për të negociuar mbi bazën e talentit dhe eksperiencës qe ju mund ti ofroni vëndit të punës.

Puna e përshtatshme

 • Ndiq suksesin me ofertat e punës dhe kënaqësinë duke ngushtuar kërkimin te kompanitë që të përshtaten ty më së miri.

Të fitosh punën

Intervista

 • Përdor intervistën për të krijuar një përshtypje të parë të mirë dhe për të bindur kompaninë që ti je kandidati i duhur për këtë punë.

Përgatitja për Intervistë

 • Koha që ju nevojitet për t'u përgatitur mbi intervistën ju rritë vetëbesimin duke ju siguruar që ju të bëni përshtypje të mirë. 

Model i një Rezymeje

 • Bëjeni rezymenë tuaj  një mjet të fuqishëm për kërkimin e punës duke përdorur këtë shembull të thjeshtë për më shumë ide në organizimin dhe formatimin e saj.

Referencat tuaja

 • Të zgjedhësh referencat është pjesa më kritike për suksesin në punë. Mëso se çfarë referencash duhen përdorur dhe mënyrat se si këto referenca do t'ju ndihmojnë.

A ështe rezymeja juaj e mirë?

 • Shkruani një rezyme që nxjerr në pah gjithë  kualifikimet tuaja për t'u njoftuar  për një intervistë.

Sa më afër ofertës së punës

 • Plani për ndjekjen e intervistës dhe komunikimi pas intervistës.

Model Letër Shoqëruese

 • Disa ide se si mund të përshtasësh një letër shoqëruese në format, gjuhë dhe stil.

Biseda mbi benefitet

 • Mëso mbi përfitimet indirekte që keni në tavolinën tuaj për të vlerësuar ofertën e punës.

Në punë

Strategjia e dorëheqjes -Rekomandime për dorëheqjen. 

 • Bëj që dorëheqja të jetë një proces pozitiv për ju, menaxherin dhe karrierën tuaj.

Përtej Punës

Avancim i Karrierës tuaj

 • Fokusimi në qëllimet e karrierës tuaj me një plan solid dhe hapa veprimi të përcaktuara mirë. Është koha për të vlerësuar ku jeni, ku doni të jeni, dhe si do të arrini atje