Osobe koje traže posao

Kratki vodič za proces prijavljivanja

Image

  • Prvi korak u ovom procesu treba da bude targetiranje pozicija za koje ste zainteresovani. Tokom ovog istraživanja budite foksirani i analitični. Ukoliko je moguće, pokušajte da pronađete što više informacija o poslodavcu i iskoristite te informacije u narednim koracima.
  • Naredni korak je priprema CVa. Imajte na umu da je CV „živa“ stvar i potrebno ga je adaptirati svakoj poziciji za koju se prijavljujete. Budite svesni da inicijalni pregled Vašeg CVa vrši računar. ali i čovek, tako da je Vaš zadatak da učinite svoj CV „vidljivim“ i  jednom i drugom. Da biste to ispravno uradili, potrebno je da pažljivo pročitate Opis posla i da u skladu sa tim date vrlo jednostavnu i jasnu informaciju o tome kako se vi uklapate u te zahteve.
  • Ukoliko poslodavac zatraži da uz CV predate i propratno pismo, izdvojite vreme da ga pripremite, prilagođeno svakoj poziciji za koju  se prijavljujete. Propratno pismo treba da sadrži  vrlo jednostavnu i jasno artikulisanu informaciju o Vašim sposobnostima koje su preporuka za tu, određenu poziciju.
  • Upload-ujte svoju prijavu. ​