Vizioni dhe Strategjia

Image

Vizioni ynë

 • Ne frymëzojmë individët dhe kompanitë që të punojnë në mënyrë më efektive dhe efikase, dhe të krijojnë zgjedhje më të gjerë në fushën e punës, si përfitim i vet të interesuarve;
 • Të udhëheqim procesin e rritjes dhe maturimit të tregut Shqiptar dhe atij rajonal;
 • Të vendosim besimin në fushën e këtij biznesi dhe të kontribuojmë në impaktin e jetës së njerëzve;
 • Të zgjerojmë kompaninë duke shtuar një degë tjetër në një tjetër vënd fqinj;
 • Të arrijmë një numër më të lartë klientësh;
 • Ne e ndërtojmë biznesin tonë duke kuptuar nevojat e klientëve dhe duke gjetur mënyra të reja dhe me të mira për t’i plotësuar këto nevoja;
 • Vizioni ynë është të vazhdojmë këtë rrugëtim, duke siguruar të njëtjtin faktor “UaU” tek më shumë klientë nga shtresa e mesme e tregut.

Strategjia Jonë

Strategjia e Grupit The HeadHunter është që:

 • Të jemi sëbashku në çdo fazë të ciklit të jetës së klientëve tanë dhe kandidatëve/bashkëpunëtorëve;
 • Të punojmë më fort seç kemi punuar më pare;
 • Të vazhdojmë të duam atë që ne bëjmë;
 • Të mbajmë stafin e motivuar gjatë gjtihë kohës;
 • T’u shërbejmë individëve dhe kompanive.